:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  11°C umiarkowane opady deszczu

Znamy projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie już ruszyło

Samorząd, Znamy projekty zgłoszone Budżetu Obywatelskiego Głosowanie ruszyło - zdjęcie, fotografia

42 projekty znalazły się w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Ciechanowie. Mieszkańcy już mogą oddawać swoje głosy. Wyniki głosowania poznamy na początku października.

W sumie do tegorocznej edycji zgłoszono 55 projektów, z czego 11 odrzucono ze względów formalnych, a autorzy dwóch sami wycofali swoje propozycje. Weryfikację pozytywnie przeszło tym samym 18 projektów ogólnomiejskich (10 "twardych" oraz 8 "miękkich") i 24 projekty osiedlowe. Wszystkie umieszczono na kartach do głosowania. Mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy na trzy sposoby: tradycyjnie, poprzez wrzucenie karty do urny, korespondencyjnie bądź internetowo. W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Ciechanowa, którzy ukończyli 16. rok życia. Oddać można dwa głosy: jeden na projekt ogólnomiejski i jeden osiedlowy.

Głosy można oddawać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Biurze Obsługi Interesanta (u. Wodna 1) oraz przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego (plac Jana Pawła II 6) w ciechanowskim ratuszu. Urna do głosowania jest również dostępna do końca września na terenie krytej pływalni przy ul. 17 Stycznia 60 B. Dodatkowo w różnych częściach miasta wyznaczono punkty, gdzie danego dnia w godz. 16:00-18:00 będzie można oddać głos. Są to: Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul Broniewskiego 1 - 18 września, Miejski Zespół Szkół nr 2 przy ul. Czarnieckiego 40 - 19 września, MOPS przy ul. Sienkiewicza 32D - 20 września, Szkołą Podstawowa nr 4 przy ul. Płońskiej 143 - 21 września, Miejski Zespół Szkół nr 1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - 22 września.

Głosowanie internetowe za pośrednictwem strony bo.umciechanow.pl/glosowanie/zaglosuj potrwa do 30 września do północy. Głos można również oddać korespondencyjnie: po pobraniu karty do głosowania ze strony internetowej Urzędu Miasta, należy ją wysłać na adres: plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Liczy się data stempla pocztowego.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi zasadami w przypadku zgłoszenia tylko jednego projektu osiedlowego, zostanie on zrealizowany wyłącznie wtedy, gdy otrzyma minimum 200 ważnych głosów. Nadal obowiązuje natomiast zasada, że im wyższa będzie frekwencja podczas głosowania, tym więcej środków zostanie przeznaczonych na realizację zwycięskich zadań.

Głosowanie potrwa do końca września. Zwycięskie projekty znajdą się w przyszłorocznym budżecie miasta i zostaną realizowane w 2018 roku.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji. II etap

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada modernizację kąpieliska poprzez wyposażenie terenu w ławki ze stolikami i urządzenia zabawowe, nowe nasadzenia, budowę czterech pomostów dla wędkarzy, utwardzenie ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika. W kosztorysie uwzględnione zostały prace hydrologiczne oraz opracowanie projektu technicznego dotyczącego połączenia w kolejnym etapie rewitalizacji dwóch zbiorników wodnych na Krubinie. Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski. Koszt: 200 tys. zł.

2. Ciechanowski Punkt Ratunkowy – zakup i montaż 3 defibrylatorów zewnętrznych AED.

Projekt zakłada zakup i montaż 3 defibrylatorów zewnętrznych AED na terenie miasta w miejscach dużych skupisk ludzkich. Urządzenie może być użyte zarówno przez osobę z wykształceniem medycznym jak i osoby znające podstawy pierwszej pomocy. W skład zestawu wchodzić będzie: defibrylator AED, moduł gsm informujący o użyciu sprzętu oraz kapsuła stanowiąca obronę przed czynnikami zewnętrznymi. Pomysłodawca: Łukasz Piotrowski. Koszt: 24 tys. zł.

3. Dzień Seniora w Ciechanowie

Projekt zakłada zorganizowanie w październiku 2018 roku imprezy kulturalnej związanej ze świętem Seniora dla całej społeczności senioralnej Ciechanowa. W trakcie spotkania planowany jest koncert, catering, prezentację zainteresowań poszczególnych grup itp. Pomysłodawca: Janina Janakakos-Szymańska. Koszt: 30 tys. zł

4. Bezpieczna ciechanowianka – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia.

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podnieść sprawność fizyczną uczestniczek, poprawić ich stan zdrowia oraz zwiększyć bezpieczeństwo i wiarę we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej pomocy. Pomysłodawca: Michał Rząsiński. Koszt: 30 tys. zł.

5. Miasteczko ruchu drogowego przy MZS nr 2.

Celem projektu jest budowa na terenie między budynkiem szkoły a boiskiem wielofunkcyjnym jezdni ze skrzyżowaniem równorzędnym, jednego skrzyżowania z drogą podporządkowaną, jednego z ruchem okrężnym, jednego z sygnalizacją świetlną, jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego, dwóch wysepek kanalizujących ruch. W ramach projektu przewidziane jest wybudowanie jezdni do wykonywania tzw. „ósemek”. Plac ma służyć dzieciom i młodzieży do nauki bezpiecznego poruszania się na drodze.
Pomysłodawca: Jerzy Racki. Koszt: 200 tys. zł.

6. „Ciechanów czyta dzieciom – Sportowa przygoda Gęguszka leniuszka”.

Celem projektu jest skład, wydanie i druk książki „Sportowa przygoda Gęguszka leniuszka”. Książka ma zachęcać dzieci do czytania i uprawiania sportu. Kolejny etap realizacji projektu zakłada organizację spotkań autorskich dla dzieci, w tracie których odbędzie się czytanie książki, kurs rysunku, wspólne śpiewanie. Pomysłodawca: Rafał Kado. Koszt: 15 tys. zł.

7. Zjeżdżalnie wodne na miejskim basenie odkrytym.

Projekt jest dedykowany rodzinom z dziećmi. Zakłada budowę na basenie odkrytym dwóch zjeżdżalni wodnych: krętej i płaskiej. Pomysłodawca: Artur Trzciński. Koszt: 200 tys. zł.

8. Niski park linowy przy ul. Kraszewskiego.

Projekt zakłada montaż w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Kraszewskiego linowego placu zabaw dla dzieci. Przeszkody linowe będą zawieszone na bezpiecznej dla bawiących się na nich dzieci na wysokości 50 cm. Pomysłodawca: Iwona Trzcińska. Koszt: 200 tys. zł.

9. Profilaktyka zdrowia - choroby układu krążenia, choroby nowotworowe dla biernych i czynnych palaczy w wieku 50-75 lat, będących mieszkańcami Ciechanowa.

Założeniem projektu jest profilaktyka zdrowia mająca na celu wczesne wykrycie chorób nowotworowych oraz układu krążenia poprzez wykonanie tomografii komputerowej z opisem. Pomysłodawca: Krystyn Płoski. Koszt: 30 tys. zł.

10. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów

Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych. Pomysłodawca: Arkadiusz Dubikowski. Koszt: 30 tys. zł.

11. Obchody „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych i ich rodzin.

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie 8 kwietnia 2018 roku obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączony z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi. W ramach imprezy plenerowej na scenie przed halą MOSiR wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby.
Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak. Koszt: 29 tys. zł.

12. Ciechanów pełen energii – montaż ławek solarnych na terenie miasta.

Projekt zakłada zakup i montaż 5 ławek solarnych na Pl. Jana Pawła II, na ul. Warszawskiej przy fontannie, przy budynku krytej pływalni, przy placu zabaw na ul. Harcerskiej, przy placu zabaw na terenie MZS nr 2. Pomysłodawca: Łukasz Kosmala. Koszt: 65 tys. zł.

13. Jurand – piłka ręczna reaktywacja. Szkolimy przyszłych reprezentantów, walczymy o awans.

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych klubów CKS Jurand Ciechanów i UKS Nike Ciechanów. Projekt zakłada organizację turniejów i udział zawodników w rozgrywkach, zakup odzieży sportowej i zagwarantowanie zaplecza treningowego zawodnikom. Pomysłodawca: Piotr Serbista. Koszt: 30 tys. zł.

14. Ratujmy ciechanowskie kasztanowce.

Celem projektu jest ochrona kasztanowców poprzez zminimalizowanie szkód wyrządzonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka, ograniczenie populacji tego szkodnika oraz dbałość o ogólna kondycję kasztanowców. Projekt zakłada min. zakup i montaż budek lęgowych dla sikor, pułapek feromonowych i nawozu wieloskładnikowego. Pomysłodawca: Olga Kruszyńska. Koszt: 32 700 zł.

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej ulic Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie obejmującą przebudowę istniejącej nawierzchni i budowę chodnika ze ścieżką rowerową oraz budowę kanalizacji deszczowej. Pomysłodawca: Krzysztof Wiktorowicz. Koszt: 200 tys. zł.

16. Przyjazny Stary Park im. J. Dąbrowskiego w Ciechanowie (za kinem Łydynia) – II etap.

Projekt zakłada budowę alejek, montaż fotopułapek, rekultywację trawnika i wykarczowanie 4 uschniętych drzew i krzewów, nowe nasadzenia, doświetlenie parku i ustawienie elementów małej architektury. Projekt obejmuje też odnowienie rzeźby. Pomysłodawca: Ksenia Kowalska. Koszt: 172 360 zł.

17. „Efektywny ojciec” – warsztaty edukacyjne dla ojców.

Kosztorys projektu obejmuje organizację czterech dwudniowych warsztatów „7 Sekretów Efektywnych Ojców”, jednego warsztatu „Odkrywanie talentów dziecka” oraz zorganizowanie i poprowadzenie czterech spotkań Klubu dla Ojców i obsługę medialna projektu. Pomysłodawca: Robert Kraczkowski. Koszt: 28 tys. zł.

18. Tablety dla mieszkańców Ciechanowa.

Projekt zakłada zakup 415 tabletów. Warunkiem otrzymania tabletu byłby udział mieszkańców w konkursie wiedzy o regionie. Pytania zamieszczane będą na przygotowanej przez pomysłodawcę stronie internetowej bądź na jednym z portali społecznościowych. Pomysłodawca: Tomasz Ptasiewicz. Koszt: 200 tys. zł.

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA

1. Rozbudowa parku aktywnej rekreacji, budowa chodnika oraz montaż 3 lamp.

Głównym założeniem projektu jest budowa chodnika w miejscu istniejącego ciągu komunikacyjnego przyległego do parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa. W kosztorysie uwzględniono rozbudowę miejsca zabaw dzieci, postawienie dodatkowych elementów zabawowych, budowę „łapaczy piłki” oraz montaż 3 lamp. Pomysłodawca: Stanisław Jankowski. Koszt: 96 tys. zł.

ALEKSANDRÓWKA II

1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni wewnętrznej drogi pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 5A-7.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi osiedlowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 5a-7. Pomysłodawca: Jan Kuć. Koszt: 66 tys. zł.

BLOKI

1. Modernizacja terenu wokół budynku Narutowicza 6.

Projekt zakłada modernizację chodnika, budowę podjazdu i remont schodów wejściowych do bloku przy ul. Narutowicza 6. Pomysłodawca: Piotr Jakubowski. Koszt: 100 tys. zł.

2. Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ciechanowie.

Projekt zakłada wymianę istniejących starych elementów ogrodzenia z siatki na nowe panele ogrodzeniowe oraz zagospodarowanie trawnika i nowe nasadzenia wzdłuż nowopowstałego ogrodzenia. Pomysłodawca: Katarzyna Wyszkowska. Koszt: 70 500 zł.

3. „Zielone Tarasy na Blokach” – Etap I – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19, 21, 23, 25.

Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, remont nawierzchni przy ul. 17 Stycznia 19, uporządkowanie terenów zielonych, remont chodników, budowę miejsc parkingowych. Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka. Koszt: 100 tys. zł.

KARGOSZYN

1. Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatokę postojową, chodnik oraz altany rekreacyjne.

Kosztorys projektu obejmuje budowę zatoki postojowej, chodnika, 3 altan rekreacyjnych oraz wyposażenie ścieżki chodnikowej w ławki i kosze na śmieci. Inwestycja ma na celu uzupełnienie infrastruktury oraz ulepszenie dostępu do istniejącego już placu zabaw i terenu rekreacyjnego na osiedlu Kargoszyn. Pomysłodawca: Robert Umiński. Koszt: 95 tys. zł.

2. Linarium na placu zabaw przy ul. Kraszewskiego.

Przedmiotem projektu jest poszerzenie placu zabaw przy ul. Kraszewskiego w zestaw konstrukcji linowych np. piramidy linowe połączone ze sobą pomostem linowym. Pomysłodawca: Artur Trzciński. Koszt: 85 520 zł.

3. Chodnik między ul. M. Dąbrowskiej a K. K. Baczyńskiego oraz parking przy stawku za kościołem św. Piotra.

Projekt zakłada budowę chodnika między ulicami M. Dąbrowskiej a K.K. Baczyńskiego oraz wyrównanie i utwardzenie terenu przy stawku za kościołem św. Piotra. Kosztorys obejmuje również montaż 3 lamp, ławek i koszy na śmieci. Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz. Koszt: 99 225 zł.

KWIATOWE

1. Wjazd z kostki brukowej do placu zabaw na Wesołej.

Projekt zakłada budowę wjazdu z kostki brukowej na plac zabaw przy ulicy Wesołej, dokończenie budowy ogrodzenia i wstawienie elementów małej architektury. Pomysłodawca: Rafał Porębski. Koszt: 100 tys. zł.

PŁOŃSKA

1. Plac zabaw dla dzieci „Aktywna Jedynka” za Szkołą Podstawową nr 1.

Projekt zakłada budowę placu zabaw na terenie za Szkołą Podstawową nr 1, w sąsiedztwie istniejącej tam siłowni zewnętrznej. Kosztorys obejmuje montaż urządzeń zabawowych (min. huśtawek, karuzeli, zestawu gimnastycznego), piaskownicy i 5 ławek. Pomysłodawca: Sławomir Bartosiewicz. Koszt: 100 tys. zł.

2. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4.

Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia dla dzieci z grupy wiekowej 8-12 lat. Kosztorys zakłada montaż bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenia, furtek, stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej. Pomysłodawca: Zdzisław Dąbrowski. Koszt: 100 tys. zł.

3. Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada.

Założeniem projektu jest budowa ogrodzonego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Księcia Konrada. Pomysłodawca: Michał Rząsiński. Koszt: 100 tys. zł.

4. Modernizacja parkingów na osiedlu Jeziorko przy blokach Armii Krajowej 35 i 39.

Głównym założeniem projektu jest rozbudowa parkingów od strony chodnika w celu wykorzystania wolnej przestrzeni pomiędzy drzewami. Pomysłodawca: Beata Kowalska. Koszt: 100 tys. zł.

5. Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży.

Projekt dotyczy zakupu narzędzi i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć modelarskich w pracowni przy ul. Rzeczkowskiej. Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski. Koszt: 50 tys. zł.

PODZAMCZE

1. Wykonanie infrastruktury na ulicy Gostkowskiej, Komunalnej oraz zainstalowanie urządzeń zabawowych.

Kosztorys projektu obejmuje wykonanie chodnika o długości 70 mb wraz z przejściem dla pieszych na ul. Gostkowskiej, utwardzenie pobocza ul. Komunalnej oraz montaż urządzeń zabawowych i słupków do siatkówki przy blokach ul. Komunalnej. Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski. Koszt: 93 tys. zł.

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

1. Poprawa jakości życia mieszkańców – bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw oraz budowę miejsc postojowych.

Projekt dotyczy wymianę na bezpieczną nawierzchni na placu zabaw oraz budowę 20 miejsc postojowych przy bloku Powstańców Wielkopolskich 13.. Pomysłodawca: Leszek Goździewski. Koszt: 100 tys. zł.

PRZEMYSŁOWE

1. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8 przy ul. Granicznej 41 D.

Projekt zakłada modernizację przedszkolnego placu zabaw: zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych. Z nowego placu zabaw, oprócz podopiecznych przedszkola, będą mogły korzystać dzieci z okolicznych osiedli. Pomysłodawca: Andrzej Chodkowski. Koszt: 97 636 tys. zł.

SŁONECZNE

1. Budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin.

Projekt przewiduje budowę 20 miejsc parkingowych i 3 lamp przed bramą ROD Rubin pomiędzy ulicą Podleśna i Dobrą. Pomysłodawca: Jan Tański. Koszt: 97 tys. zł.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego na Bielinie.

Założeniem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego trawiastego. W skład realizacji projektu wchodzi montaż bramek do piłki nożnej oraz koszy do koszykówki i zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona. Kosztorys obejmuje również zakup 10 arowej działki. Pomysłodawca: Emil Świszcz. Koszt: 100 tys. zł.

ŚRÓDMIEŚCIE

1. Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” w Ciechanowie.

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 i wyposażenie go w urządzenia zabawowe spełniające potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, również dzieci niepełnosprawne ruchowo. Pomysłodawca: Marzena Zmysłowska. Koszt: 91 696,50 zł.

2. Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Nadfosna 7 i Witosa i poprawa małej architektury.

Kosztorys projektu obejmuje montaż 4 lamp, zagospodarowanie trawnika i żywopłotu, nowe nasadzenia, montaż siatki ogrodzeniowej i trzepaka, frezowanie drzew. Pomysłodawca: Teresa Dunikowska. Koszt: 69 995 zł.

3. Kwiaty i zieleń na ul. Warszawskiej.

Projekt zakłada zainstalowanie kwietników na 60 latarniach w ciągu ul. Warszawskiej oraz ustawienie 10 wież kwiatowych. Pomysłodawca: Ewa Jagiełło. Koszt: 80 tys. zł.

4. Modernizacja terenu osiedlowego Śródmieście „Nadfosna3-11 Pułku Ułanów Legionowych 10” – remont chodnika, ciągów komunikacyjnych i stworzenie nowych miejsc parkingowych z urządzeniem terenu zielonego.

Kosztorys projektu zakłada remont chodnika i ciągów komunikacyjnych, stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz urządzenie terenu zielonego i montaż urządzeń do ćwiczeń pomiędzy blokami przy ul. Nadfosnej 3, 11 Pułku Ułanów Legionowych 8, 10 i 11. Pomysłodawca: Marek Rutkowski. Koszt: 100 tys. zł.

ZACHÓD

1. Budowa siłowni zewnętrznej MZS nr 2 wraz z realizacją zajęć rekreacyjno-sportowych.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie fragmentu działki na terenie MZS nr 2 poprzez budowę siłowni zewnętrznej z 8 łączonymi stanowiskami do ćwiczeń oraz elementami małej architektury. Projekt zakłada również przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie wakacyjnym na obiektach szkolnych. Pomysłodawca: Barbara Chełmińska. Koszt: 100 tys. zł.


Znamy projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie już ruszyło komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się