:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
  16°C słabe opady deszczu

Przed nami majowa sesja Rady Miasta Ciechanów [program]

Kiedy: 2018-05-24 , godzina: 09:00 | Gdzie: Urząd Miasta Ciechanów/sala konferencyjna

Samorząd, Przed majowa sesja Miasta Ciechanów [program] - zdjęcie, fotografia

W najbliższy czwartek (24 maja) zaplanowano przedostatnią przed wakacjami sesję Rady Miasta Ciechanów. Radni m.in. dokonają oceny funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pochylą się też nad uchwałami dotyczącymi nadania Honorowego Obywatelstwa Ciechanowa Arkadiuszowi Gołębkiewskiemu, lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych czy przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Sesja rozpocznie się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta - Plac Jana Pawła II 6 (I piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja o protokole z poprzedniej Sesji.

4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie międzysesyjnym.

5. Analiza sytuacji ekonomicznej i ocena funkcjonowania MOSiR w roku 2017.

6. Projekty uchwał:

1/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów;
2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018;
3/ w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie”;
4/ w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy gminnej drodze publicznej w Ciechanowie ul. Opinogórskiej;
5/ w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia w Ciechanowie instytucji historyczno-kulturalnej, placówki dokumentującej historię walk i dążeń niepodległościowych na terenie Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej;
6/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
7/ w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
8/ w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2018 rok;
9/ w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów;

7. Interpelacje.

8. Czas dla Zarządów Osiedli.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Informacja Przewodniczącej dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.

11. Zamknięcie obrad Sesji.

Przed nami majowa sesja Rady Miasta Ciechanów [program] komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się